1. Blanda inte ner oförmultnat organiskt material som till exempel löv, växtdelar och kogödsel för djupt i gropen, och framförallt inte under rötterna på växterna. En växt behöver syre för att leva, precis som du och jag, och det är rötterna som förser den med syre. ­Organiskt material förbrukar syre när det förmultnar, och om det ligger under rötterna på växten stjäl det syre och plantan kan drabbas av syrebrist. Om syret tar slut börjar det organiska materialet att ruttna och det bildas metangas. Det kan vara direkt dödligt för plantan.

Förstora Inget oförmultnat material långt ner!

2. Byt inte ut den befintliga jorden mot planteringsjord i säck. Den är torvbaserad och förmultnar snabbt vilket medför att nivån i din plantering sjunker år från år. Jordförbättra istället det översta jordlagret i den befintliga jorden med torvmull, kompost och kogödsel. Eftersom planteringsjord i säck är organisk gäller även allt under punkt 1 om den hamnar för långt ner.

3. Lägg inte ett dräneringslager med grus i botten av gropen, det gör att jorden blir torrare på sommaren och blötare på vintern. Gruslagret stör jordens naturliga kapillärverkan, alltså förmågan att leda och hålla vatten. På sommaren skär gruset av jordens tillförsel av vatten underifrån. På vintern gör gruset att jorden kan hålla mer vatten än normalt och risken för att växten dränks, fryser och ruttnar ökar.

4. Plantera inte växter som inte hinner att etablera sig innan vintern. Det är rätt vanligt att man hittar förföriska höstblommande perenner eller prydnadsgräs i plantskolorna under hösten och lockas att köpa dem då. Kolla rekommendationerna för bästa planteringstid innan du inhandlar plantan.

5. Glöm inta att skydda stammar och buskar mot rådjur och gnagare. Nyplanterade träd och buskar är späda och lättillgängliga för hungriga djur under vintern. Förbered i tid!

 

Förstora Karina Brozinic

Missa inte: Stort prenumerationserbjudande med 
Laura Ashley handkräm + handskar från Tegera!

Läs mer om höstplantering här:

 

Så djupt ska du plantera!

Höstplantering - bästa tipsen!

Plantera vårens lökar nu

Plantera perenner, buskar, träd

5 No-no för höstplantering!

8 Fyndtips för höstväxter!