Skuggad gräsmatta

Är gräsmattan skuggad av stora träd eller byggnader? I skugga trivs mossan bättre än gräset. Använd gräsfröblandningar för skuggiga lägen så klarar sig gräset bättre i konkurrensen med mossan. Kanske kan några stora träd tas bort eller glesas ur? I värsta fall kan du överväga om det inte är bättre att anlägga en rabatt, woodland eller något annat i skuggan istället för gräsmatta.

Fuktig jord

Blir vatten stående länge efter ett kraftigt regn? Det är tecken på dålig dränering, och där det är fuktigt trivs mossan bättre än gräset. För att förbättra dräneringen kan du bli tvungen att gräva om hela gräsmattan för att lägga ett dränerande skikt av sten eller dräneringsrör i botten. Låter det överväldigande finns det anläggningsfirmor som utför denna typ av tjänster.

Näringsfattig jord

Var det länge sedan du gödslade gräsmattan? Näringsbrist leder till att gräset får sämre konkurrenskraft, något som mossan inte är sen att utnyttja. En välgödslad och välmående gräsmatta är det bästa motmedlet mot mossan! Läs mer om hur du gödslar gräsmattan.

Sur jordmån

Om jorden är kemiskt sur (har lågt pH-värde) kommer mossan att trivas bättre än gräset. För att ta reda på om jorden är sur, gör du ett enkelt jordtest med ett jordprovstest som du köper på ett gardencenter eller handelsträdgård. Sur jord kan åtgärdas genom kalkning. Kalka inte i onödan. Om du ska kalka kan du egentligen göra det när som helst under säsongen. Undvik dock att kalka samtidigt som du gödslar – vårvintern är ett lämpligt tillfälle.

När mossan tagit över

Kapitulera eller nyanlägga? Om mossan tagit över din gräsmatta helt, kanske du ska fråga dig själv om du behöver en gräsmatta alls. Mossa är vackert, mjukt och sköter sig självt. Annars är det lika bra att börja om från början. Skala av det översta lagret mossgrässvål och anlägga en ny gräsmatta från scratch. Jag skulle inte rekommendera att försöka kratta bort mossan, för varje liten lös mossbit blir till en ny mossplanta som bidrar till spridningen istället för tvärtom.

 

Förstora Karina Brozinic

Läs mer om gräsmatta:

Att anlägga en ny gräsmatta

Gödsla gräsmattan rätt

Höstskötsel av gräsmattan

Snyggaste paradgräsmattan - webbfilm

5 snabbfix för gammal gräsmatta