Känn igen skador på buxbom

  • Alla skador på buxbom är inte svampen Cylindrocladium buxicola. Skador kan också orsakas av sol, frost och klippning, eller alltför kompakt jord, liksom av närings- och vattenbrist.
  • Lägg några angripna blad i en plastpåse och se om det bildas vita sporer på dem. I så fall är det Cylindrocladium buxicola. Du kan se bilder på svampen på Jordburksverkets sajt.
  • Blir sporerna rosa eller orangefärgade är plantan angripen av en mindre allvarlig typ av svamp. Klipp då bort angripna partier och försök hålla luftigt kring plantorna.
  • Båda typerna av svamp kan finnas på samma planta.

Hindra spridning av buxbomssvamp

  • För att minska risken för spridning av svampen Cylindrocladium buxicola bör man undvika att promenera bland angripna plantor. Svampsporer kan följa med hem till den egna trädgården.
  • Köp inte importerade plantor, de kan se friska ut i butiken men ändå vara angripna.
  • Föröka buxbom med sticklingar från egna friska plantor.

Finns det bot mot buxbomsvamp?

För privat bruk finns inga bekämpningsmedel att spruta mot buxbomssot. Allt man kan göra är att gräva upp sjuka plantor, kratta upp avfallna blad och gärna skala av det översta jordlagret. Plantor, blad och jord måste sedan brännas, eller lämnas som brännbart till återvinningsstationen. Vänta någon säsong med att plantera in nya buxbom på samma ställe.

Det finns flera alternativ till buxbom, men det beror lite på vilka egenskaper man är ute efter. Buxbom är bara härdig i de sydligaste delarna av landet, så det i sig kan vara anledning att välja ett alternativ.

 

Förstora Karina Brozinic