Vanliga glödlampor gör föga nytta. De ger för mycket värme och fel sorts ljus. Lysrör och lågenergilampor ger däremot bra ljus och allra bäst är halogenlampor.

Ljuset mäts i lux. En växt behöver 700 –1 000 lux under 12–15 timmar per dygn för att trivas bra. Skaffa gärna en ljusmätare (finns i elbutiker, vissa växtbutiker och på postorder) och kolla hur dina växter har det.

Här finns växtbelysning och hjälp med ljus