När jordlagret är för tunt

Ibland är jordlagret för tunt på den plats du vill odla. Men det finns knep att ta till för att råda bot på det.

Rädding för tunt jordlager

Blanda din egen jord

Att göra sin egen jord är spännande!

Blanda din egen jord

Våra vanligaste jordtyper

Man delar in jordar efter hur stora kornen av den sönderdelade berggrunden är, alltså hur stora mineralkornen är. Om kornen är stora är det en sandig jord, är kornen små är det en lerig jord.

Våra vanligaste jordtyper

Jorden – så funkar det

Precis under själva jordytan finns matjorden. Det är där daggmaskar, diverse markdjur och mikroorganismer bryter ned löv, vissnande växtdelar och annat organiskt material så att det bildas mylla, eller humus som det också kallas.

Jorden – så funkar det