Antingen du väljer att så eller att rulla ut färdig matta på rulle, gäller det att inte fuska med underarbetet. Och tillvägagångssättet är detsamma för båda metoderna.

En ny gräsmatta anlägger du bäst under våren eller under tidig höst. Ofta är höstarna svalare och fuktigare vilket minskar behovet av vattning. Om du anlägger ny gräsmatta under våren är det viktigt att du passar noga med vattningen så att de groende gräsfröna inte torkar bort. Nu för tiden blir det allt vanligare att rulla ut ”färdig” gräsmatta.

Det billigaste sättet är dock fortfarande att så sin egen gräsmatta. Det är viktigt att man inte slarvar bara för att man rullar ut färdig gräsmatta – då kommer man bara att misslyckas och man får börja om från början i alla fall.

Sådd av gräsmatta 


1. Förbered ytan genom att ta bort allt ogräs. Bearbeta jorden ordentligt med en jordfräs och låt den därefter vila i några veckor. Ta under den tiden bort allt ogräs som visar sig.

2. Fräs ner ett fem centimeter tjockt lager torvmull samt grundgödsla samtidigt med en trädgårdsgödsel. Alternativt kan du fräsa ner färdigbrunnen och ogräsfri kompostjord. Följ anvisningarna på förpackningen om du köpt jordförbättringen.

3. Kratta ut ytan helt jämnt. Ta bort alla stenar, rötter och grova klumpar. Välta ytan med gallervält och vattna några gånger så att jorden sätter sig. Luckra ytan med en kratta innan fröna sås ut.

4. Så fröna en vindstilla dag. Dela gärna upp ytan i mindre partier så blir det lättare att dosera fröet. Du kan så för hand eller ta hjälp av en spridarvagn om det är stora ytor. Mylla försiktigt ner fröna med en kratta. Platta till ytan med en gallervält så att fröna får ordentlig kontakt med jorden.

5. Vattna! Nu är det mycket viktigt att sådden inte torkar ut. Den första månaden efter sådd kan den nyanlagda gräsmattan eventuellt behöva vattnas varje dag, beroende av väderlek. Tänk på det om ni planerar att resa bort på semester.

6. Gödsla med gräsmattegödsel när gräset vuxit upp ordentligt och blivit några centimeter högt. Klipp gräset försiktigt första gången när det blivit 6–8 cm. Klipp inte för kort! Att låta gräset vara ca 4 cm högt efter klippningen brukar vara lagom första tiden.

Rulla ut färdig gräsmatta

 

Färdig gräsmatta på rulle är en färskvara och måste rullas ut så snart som möjligt, helst samma dag efter det att den levererats.

1. Gör grundarbetet lika noga som vid sådd av gräsfrö (se punkt 1–3 ovanför).

2. Börja rulla ut gräslängderna. Tänk på att lägga i förband så att skarvarna inte hamnar mitt för varandra. Lägg skarvarna tätt ihop och pressa samman ordentligt. Se till att vattna rejält så snart en yta är färdig. Jämna till ytan med gallervält när du är klar så att rötterna får ordentlig kontakt med jorden. OBS! Kliv aldrig på den förberedda jorden innan mattan rullas ut.

3. Skär till kanter och skarvar med kniv. Spara finjusteringar till sist. Det viktigaste är att så snabbt som möjligt lägga ut de stora ytorna. Trampa så lite som möjligt på den utlagda mattan. Det tar minst 2–3 veckor innan gräsmattan fäst ordentligt vid underlaget. Under denna tid bör du undvika att gå på den.

4. Vattna! Gödsling och första klippning genomförs när gräset vuxit upp till 6–8 cm. Klipp inte för kort! En klipphöjd på ca 4 cm brukar vara lagom.

 

Förstora Karina Brozinic

Läs mer:

 

Gödsla gräsmattan rätt

5 sätt att bekämpa mossa

Höstskötsel av gräsmattan

Snyggaste paradgräsmattan - webbfilm

5 snabbfix för gammal gräsmatta