Förstora

Gallra vinbärsbusken genom att skära av några äldre grenar ända nere vid marken.

Hallonplantorna bör du beskära varje år för att de ska ge största möjliga avkastning. Här gäller det att hålla reda på vilka skott som är vilka. Hallon blommar och ger bär på tvååriga skott, alltså de som växte upp under fjolåret. Efter skörden är dessa skott förbrukade och ska klippas bort ända nere vid marken. De skott som har växt upp under året sparar man däremot, de ska ge skörd nästa år.

Det brukar inte vara svårt att skilja på de skott som ska bort och de som ska vara kvar. De förstnämnda är brunaktiga, förgrenade och ser allmänt risiga ut. De nya årsskotten är oförgrenade och har ljusare, ibland enbart grön bark.

Ibland kan det ha vuxit upp för många årsskott och då måste man gallra. 7–8 skott per meter rad brukar vara lagom att spara. Mycket långa årsskott (1,5 meter och däröver) kan man korta in en smula.

Vinbärs- och krusbärsbuskar bör gallras ur då och då när de börjar bli för täta. En lagom gles buske ger de största och bästa bären. En bra metod är att ta bort en eller ett par av de äldsta grenarna varje år. Skär bort dem ända nere vid marken. På så sätt håller du buskarna i form och slipper göra den jättegallring som blir nödvändig om du väntar 4–5 år eller mer mellan gallringarna.

Läs mer om beskärning här:

 

JAS - beskärning

Beskära barrväxter

Beskära vinranka

Klippa häckar

Sommarbeskärning av rosor