Skär aldrig mycket i gran eller tall, helst inte heller i tuja och cypress. De kan visserligen beskäras, men bara så lite att du kortar in årsskotten (årets nya skott).

Skär man bort mera blir det stora bruna partier som aldrig fylls med grönska igen. Det är därför det är så viktigt att aldrig låta en häck av gran eller tuja växa okontrollerat utan vara noga med att klippa årsskotten varje år så att den håller sig tät och fin. Har de blivit för stora kan de inte skäras tillbaka till lagom storlek med grönskan i behåll. Och toppa aldrig en häck av gran eller tuja förrän den nått önskad höjd. Då stannar den i växten.

Av barrväxterna är det egentligen bara idegran som kan beskäras på samma sätt som lövträd. Man kan alltså föryngra en förvuxen idegran genom att skära in den hårt. Finns det bara några små gröna skott kvar på grenarna så växer det snart ut nya igen.

Äldre barrväxter

Gamla barrväxter i äldre planteringar kan man föryngra till en del genom att stamma upp dem en bit. Då klipper man bort ett antal av de undre grenarna ända inne vid stammen och ger på samma gång plats för plantering av skuggälskande perenner under trädet.

Var försiktig med att toppa barrväxter som blivit för höga. Ofta är det bättre att ta bort dem eftersom det inte blir snyggt när man klipper av dem. Granar, tujor och cypresser har ett specifikt växtsätt som förstörs totalt om du toppar dem.

Man kan beskära de flesta barrväxter både på våren före växtperioden och på hösten, i september, när de slutat växa. För häckar av gran, tuja och idegran är september en idealisk beskärningstid.

Läs mer om beskärning här:

 

JAS - beskärning

Beskära vinranka

Beskära bärbuskar

Klippa häckar

Sommarbeskärning av rosor