Det finns olika metoder för hur man odlar ekologiskt, men alla har det gemensamt att man inte använder konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Odlandet sker i ett kretslopp och man tar även tillvara på allt som vissnar och dör. Egentligen är det jorden man odlar, inte växterna, eftersom en levande jord är en förutsättning för växandet. I en jord som mår bra blir plantorna starka och mer motståndskraftiga mot sjukdomar och skadedjur.

 

Förstora Karina Brozinic

Läs mer om ekologisk odling här:

 

Ekologisk bekämpning

Odla ekologiskt: jord, kompost och gödsel

Odla ekologiskt: täckodling

Odla ekologiskt: plantor

Hitta ekologiska fröer