Anledningen är bland annat att det har blivit färre blommor på de hårdgödslade jordbruksmarkerna och att gamla ängsmarker försvunnit. Som trädgårdsägare kan man dra sitt strå till stacken genom att plantera framför allt fler inhemska växter som fjärilarna behöver, till exempel timjan, viol, kungsmynta (oregano), väddklint, tjärblomster, åkervädd, olika ärtväxter och örter som finns i slåtterängar.

Frö av ängsplantor (olika fröblandingar för olika geografiska områden) och även pluggplantor finns att köpa hos t ex Pratensis, www.prantensis.se.