Hur ställer sig Kemikalieinspektionen till det?

– Det är ingen nyhet, utan en fråga som har diskuterats länge. Också amerikanska forskare har kommit fram till liknande resultat i tester med groddjur som dog vid direktkontakt med medlen. Mycket pekar på att det inte är den aktiva substansen glyfosat i sig som ger dessa effekter utan ytaktiva ämnen, så kallade polyetylenglykoltalgaminer, som också förekommer i en del glyfosatprodukter.

Hur är det med användningen av Roundup och liknande medel i Sverige?

– Sverige och övriga nordiska länder har ställt krav på tillverkarna att dessa ytaktiva ämnen i produkterna bör bytas ut. Det har lett till att tillverkarna tidigt lanserade så kallade Bio-produkter i Norden, till exempel Roundup Bio. De innehåller inte talgaminer – alltså ytaktiva ämnen. De här Bioprodukterna har kunnat marknadsföras som mindre miljöfarliga och har gått bra på den nordiska marknaden.

Hur håller du ordning på ditt eget ogräs?

– Det finns många förebyggande åtgärder och icke-kemiska metoder. Enklast är ogräshackan. Ogräs växer ofta i grusgångar, och där är det smidigast att hacka bort det.