Sveriges Pomologiska Sällskap har sammanställt listan över musterier. Det är en ideell förening med över 700 medlemmar, som vill verka för att tillvarata såväl gamla som nya rön om frukt- och bärodling i Sverige.

Klicka här för att komma till listan med musterierna.

 

Förstora Karina Brozinic