Olika typer av äppelallergi

Den vanligaste förekommande typen bland nordbor är de som även är allergiska mot björkpollen (korsallergi). Det beror på att proteinet Mal d 1 i äpplen påminner om proteinet Bet v 1 som finns i björkpollen. Symptomen kan variera, från den mildaste graden som är klåda och svullnad i mun och svalg, till kraftigare reaktioner. Sen finns det de som är allergiska mot äpplen utan att vara allergiska mot björkpollen. De reagerar på ett annat protein, och får oftare svårare symptom.

Äppelsorter med mindre allergener

Man har gjort flera undersökningar på Sveriges Lantbruksuniversitet på Balsgård, där halten av proteinet Mal d 1 i drygt hundra äppelsorter har uppmätts. Äppelsorter med låg proteinhalt är:

 • Algot
 • Belle de Boskoop
 • Cox Pomona
 • Discovery
 • Filippa
 • Fredrik
 • Gloster
 • Jamba
 • Höstdessert
 • Katja
 • Lobo
 • Maglemer
 • Mio
 • Mutsu
 • Risäter
 • Spartan
 • Stenbock
 • Särsö
 • Transparente Blanche

Förstora Äppelsorter med mindre allergener

Det finns hopp för äppelallergiker

Andra faktorer som påverkar äppelallergiker

Även om halterna är lägre i ovan nämnda sorter, så kan dessa mer eller mindre även påverkas av faktorer som var och hur de odlas, hur de skördas, när de skördas, samt hur länge och hur de lagras. Generellt gäller att det är lägre halter allergener:

- om äpplet är ekologiskt odlat

- om äpplet plockas direkt när det nått full mognad

- ju färskare äpplet är (ju längre äpplena lagras, desto högre halter)

- om äpplet tillagas (proteinet är värmekänsligt)

- om äpplet pastöriserats (vilket man gör när man tillverkar jos)

- om äpplet skalas (fler allergener närmast skalet)

Tips: Lägg ett äpple i mikrovågsugnen. Kör på full effekt 15-30 sekunder, då förstörs proteinet och de flesta kan äta äpplet så fort det svalnat.

Odla dina egna äpplen

Då ytterligare faktorer som stress ökar halten av Mal d 1, kan det vara bra att känna till att stress hos äpplen orsakas av sjukdomar, stötskador, insektsangrepp mm. Med andra ord sånt som är svårt att kontrollera med köpeäpplen. Bästa kontrollen har man om man odlar och skördar själv. Och dessutom finns inte alla sorter att köpa i handeln, då flera inte är så lönsamma att odla kommersiellt.

OBS! Då allergier är individuella bör man först höra med sin läkare om man har svåra symptom, innan man testar några av tipsen ovan.

 

Förstora Karina Brozinic