När beskära vinranka

Skär du i gammal ved på våren läker inte såren och saven kan fortsätta att rinna i flera månader. Det är det man kallar för blödning. En vinranka kan t o m dö av blödning, så det är viktigt att välja rätt tidpunkt för beskärning. Vinterbeskärningen i gammal ved genomförs i november-december.

På sommaren kan du däremot korta in och gallra bland vinrankans årsskott så att solen kan komma åt klasarna och skynda på mognaden. De mjuka oförvedade årsskotten blöder inte. Om du är ute efter att skörda druvor med hög kvalitet kan du även under sommaren reducera antalet klasar så kallad "grön skörd". Då blir återstående druvor större och sötare.

Vinterbeskärning för struktur

De första åren en vinstock har planterats, ska man beskära veden för att forma huvudrankorna. Efter det blir det årlig underhållsbeskärning. Principerna varierar beroende på hur du vill forma. Huvudrankorna får växa, medan sidoskott gallras till ca 25 cm emellan dem. Sidoskott och årsskott kortas in till 2-5 knoppar.

Sommarbeskärning för bättre skörd

Under försommaren när blomklasarna har bildats, ska vinrankan gallras hårt (men inte förvedade grenar!). Gallra blomklasarna och korta in sidoskotten så att endast ett blad återstår utanför fruktklasen. Detta drar saven till frukterna. Har du vinrankan även till prydnad kan du lämna några skott utan blomklasar, men korta även in dessa en bit. Fortsätt klippa tillbaka sidoskott under sommaren.

Föryngringsbeskärning av vin

Efter några år, när sidoskotten blivit för långa, föryngras vinstocken genom att nya rankor släpps fram och de gamla tas bort. Detta görs under vinterbeskärningen!

Se även filmen om Årlig beskärning av vinstock.

 

Förstora Karina Brozinic