Sätt tre hallonplantor i triangel med 80–100 centimeter avstånd. Berika jorden med 3–4 kilo stallgödsel, några nävar benmjöl och rikligt med kompostjord eller torvmull, speciellt om jorden är lerhaltig. Slå ner en drygt meterhög stör stadigt 15–20 centimeter utanför varje planta och förbind störarna med en kraftig lina ­eller ståltråd som stöd utanför hallonplantorna.

Håll jorden fri från ogräs och gödsla varje vår med stallgödsel och benmjöl så kommer ditt lilla hallonland att bära rik skörd.