Placering av köksland

Placera grönsakslandet på tomtens soligaste plats. Det är klokt, för så gott som alla köksväxter, bär, grönsaker och kryddörter utvecklas bäst i sol. Djup och bra jord och praktiska kanter är andra viktiga detaljer som gör landet både bördigt och lättskött. Börjar du från scratch med en nyplanerad tomt behöver du ett djupare matjordslager än de vanliga 15 cm som lagts ut för gräsmatta. Ett sätt är att kanta grönsakslandet med ­grova trästockar eller brädor (finns på byggmarknader, men se till att de inte är impregnerade). Det ger möjligheter till ytterligare nära 20 cm jorddjup, vilket är tillräckligt för de flesta köksväxter. De grova kanterna ger en annan ­fördel, nämligen att gräset hindras från att vandra in i landet. Det blir också lättare att hålla rent från ogräs om det finns en rejäl kant som skiljer gräs och jord. Kvickrot och annat flerårigt ogräs måste noga grävas bort med grep innan det är dags för sådd. Rotogräs kan undvikas genom att plantera i en upphöjd bädd. Då bygger man en högre ram eller använder pallkragar och placerar tidningar i botten.

Fyra små köksland

Kökslandet är 3x3 meter. Den ytan delas sedan in i fyra lika stora kvadrater, med samma slags brädor som i ytterkanterna. Indelningen gör att det är lättare att få till en bra växtföljd. Jorden utarmas om man odlar samma grödor på samma ställe hela tiden. Dessutom gör brädorna att det blir lättare att ­rensa och skörda utan att man behöver kliva på jorden. Porös jord ger bättre ­rotutveckling och frodigare växt.

Läs mer om köksodling

 

Nybörjarens lättodlade grönsaker

8 odlingstips för kökslandet