Gräv 40 centimeter djupt och lika brett och förbättra jorden med mycket sand, kompostjord och väl brunnen ko-, häst- eller hönsgödsel. Gör 20 cm djupa fåror med en förhöjning i mitten. Placera plantorna med 50 centimeters avstånd på förhöjningen och bred ut rötterna. Täck sedan med så mycket jord att översta delen av plantan (kronan) hamnar cirka 5 centimeter under jordytan.

Plantorna ska sedan växa och gödslas rikligt i minst tre år innan du kan börja skörda. Men sedan kan du skörda från samma plantor i många år.