Det beror bland annat på att det finns färre blommor på de hårdgödslade jordbruksmarkerna, och att gamla ängsmarker försvunnit. Du kan hjälpa naturen genom att plantera fler inhemska växter som fjärilarna behöver, som till exempel timjan, kungsmynta (oregano), väddklint, tjärblomster och åkervädd.