• Bygg upphöjda planteringsbäddar ovanpå den befintliga jorden. Bygg kanter med sten eller plankor eller odla i pallkragar så kommer du upp en bit.
  • Tillför årligen mycket organiskt material. Då ökar mikrolivet i jorden och du får med tiden ett tjockare matjordslager.
  • Om du på en nyanlagd tomt har startat med anläggningsjord där torv ingår kommer jorden att sjunka ihop när torven bryts ner. Lägg då på anläggningsjord av bättre kvalitet, en som innehåller mer sand eller lera.
  • Du kan också strunta i tjockleken på matjorden och helt enkelt välja rätt växter för din jord. Ett tjockt lager matjord är inte automatiskt det bästa för alla växter (utom i grönsakslandet).

Så här tjockt matjordslager behövs

Ett normalt matjordslager är 20–30 cm men växternas krav på jorddjup varierar. Så här djup bearbetningsbar jord vill några vanliga växter ha:

Gräsmattor och många kryddväxter: 10 cm
Grönsaker, ettåringar och perenner: 20 – 25 cm
Buskar, klängväxter och mindre träd: 30 – 60 cm

Här kan du köpa bra kompostjord

I många delar av Sverige kan du köpa kompostjord på återvinningscentralerna. Den är gjord av trädgårdsavfall från privata trädgårdar. Vissa säljer kompostjorden i säck, andra i lösvikt.

Fler artiklar om jord:

Jorden - så funkar det

Våra vanligaste jordtyper

Så förbättrar du din jord