Perenner

Jordnivån på krukan ska täckas med 1–2 centimeter jord, men inga bladrosetter ska hamna under jord (då kan de ruttna). Ett undantag är pioner som alltid ska planteras så nära samma jordnivå som den i krukan, som möjligt.

Klematis

Klematis brukar planteras så att rotklumpen hamnar 10 cm under jordytan. Runt de stjälkar som hamnar under jordytan fyller du på med mull och sand för att främja ny rotbildning. Det här planteringssättet ska ge en mer robust planta med fler skott när de begravda växtpunkterna, noderna, bildar nya skott och rötter.

Rosor

De flesta rosor med ett okuleringsställe (där rosen du köper har inympats på en annan härdigare rosstam) ska planteras så att okuleringen hamnar minst 10 cm under jord. Detta för att undvika frostskador. Extra frostkänsliga sorter kan planteras ännu djupare, och även klätterrosor där okuleringen kan ligga 15–20 cm under jord.

Att plantera djupt motverkar dessutom att grundstammen som rosen ympats på börjar skjuta skott, så kallade vildskott. Det hjälper också den inympade rosen att utveckla egna rötter. Av detta följer att rotäkta rosor, som inte är okulerade, planteras på normalt djup (se Träd och buskar).

Träd och buskar

Placera plantorna så djupt att jordnivån i krukan kommer i samma nivå som den omgivande jordytan.

I lerjordar planteras träd och buskar så att det blir en liten kulle runt plantan för att vatten inte ska bli stående där. I sandjordar gör du istället en liten grop runtom för att fånga upp lite extra vatten.

 

Läs mer om höstplantering här:

 

Så djupt ska du plantera!

Höstplantering - bästa tipsen!

Plantera vårens lökar nu

Plantera perenner, buskar, träd

5 No-no för höstplantering!

8 Fyndtips för höstväxter!