Det är mycket noga med att ingångshålens storlek anpassas till de fåglar man vill gynna och det är stor skillnad även bland småfåglarna. Rödhaken vill ha de minsta hålen, 15–18 mm. Blåmes, flugsnappare, rödstjärt och talgoxe 23–25 mm. Gråsparv, stare, svartmes och tofsmes vill ha ännu större hål, 28–30 mm.

Bygger du egna holkar är det också viktigt att göra horisontella skåror på insidan av väggen där hålet sitter. Annars är det risk att fågelungarna inte kan ta sig ut när det är dags att lämna holken.