1. Gödsla regelbundet. Detta är nyckeln till lösningen av många av de problem som finns med gamla gräsmattor. Gödslet innehåller kväve som stimulerar tillväxt. Med andra ord blir gräset grönare, tätare och konkurrerar därför bättre mot mossa och ogräs.

2. Klipp regelbundet. Ju oftare du klipper din gräsmatta desto tätare kommer den att bli och desto svårare får olika ogräs att klara sig. Nästan ingen annan växt klarar täta nedklippningar lika bra som gräset. Klipp inte längre ner än 4-5 cm.

3. Ta bort mossan, men glöm inte att samtidigt åtgärda orsaken till att mossan trivs. OBS! Försök aldrig att räfsa upp mossa. Varje liten mossbit du river loss är en potentiell ny planta. Läs mer om hur du bekämpar mossa.

4. Kompletteringsså på kala och slitna fläckar. Luckra upp jorden med en hård kratta och blanda även i lite ny planteringsjord. Så ut nytt gräsfrö och se sedan till att hålla sådden fuktig till dess att det nya gräset etablerat sig. Det finns idag även särskilda gräsfröblandningar att köpa för reparation av gamla gräsmattor.

5. Vattna gräsmattan under längre torrperioder om det är möjligt. Det finns inget annat som hjälper mot en gul och tråkig gräsmatta under heta och torra somrar. En gräsmatta dör inte av uttorkning om det skulle råda vattenbrist. Se gärna till att bunkra upp regnvatten inför torrperioder, för det är galet att slösa dricksvatten på gräsmattor även om man kan.

Om gräsfröblandningar

I handeln finns det en stor mängd olika gräsfröblandningar och nya dyker upp hela tiden. Skillnaden mellan de olika blandningarna är sammansättningen mellan olika gräsarter. Generellt kan man säga att ju finare blandning desto mindre är fröet. Satsa på antalet frön och inte den totala volymen.

Dyrare blandningar består oftast av mer lågväxande och tätare sorter, medan de billigare standardblandningarna består av större andel frön som etablerar sig snabbt, men kanske växer snabbare eller högre. I många fall är det bäst att välja någon mellanvariant som kombinerar dessa båda positiva egenskaper. Idag finns även olika specialblandningar för t ex skuggiga lägen.

 

Förstora Karina Brozinic

Läs mer:

 

Att anlägga en ny gräsmatta

Gödsla gräsmattan rätt

5 sätt att bekämpa mossa

Höstskötsel av gräsmattan

Snyggaste paradgräsmattan - webbfilm