Här får du tips på två bra snigel- och snäckfällor. Vittja fällorna varannan dag och döda de fångade sniglarna och snäckorna.

Förstora

Snigelfälla 1

Dela en plastflaska och vänd öppningen inåt. Fyll med öl och täck med blad, ris eller planka så att det blir skuggigt.

Förstora

Snigelfälla 2

Skär av toppen på en plastflaska och fodra med svart plastpåse. Fyll med multnande löv, vissna blommor och annat gott i botten. Fukta med öl. Täck med planka för att skugga. Lyft ur hela påsen varannan dag och gillra med ny påse och nya växtdelar.