Hedentorps plantskola har skapat Allt om Trädgårds monter som en idéträdgård som visar träd och trädens betydelse för trädgården. Träd utgör själva grunden och taket i trädgården, jordens gröna lungor. Hedentorps plantskola är kända för att sälja stora träd.
 
Från Hedentorps plantskola träffar du Lasse Olsen och Liv Göransdotter som driver plantskolan i tredje generation.

Här kan du se en film om hur det kan gå till när Hedentorps plantskola levererar och planterar ett träd! Mer om Allt om Trädgård på Den Stora Trädgårdsfesten