Förstora

Se upp för tung snö.

Har du exempelvis en stor rododendron, stötta gärna upp grenarna underfrån i förebyggande syfte. Var också noga med att skaka av snön från grenarna ­genast efter att den fallit så att inte grenarna knäcks.
Smala enar, tujor och cypresser kan ha flera toppar.

Bind ihop dem med starka snören eller band så att de inte fläks isär av snötyngden.