Förstora Kupa rosorna med jord från rabatten, täck med löv och ris.

Bild: Eva Rönnblom

Kupa rosorna med jord från rabatten. Eller kupa med köpt såjord på påse som blandats upp med sand och torra löv. På våren krattas jorden ut i rabatten runt plantorna, samtidigt som kogödsel myllas ner runt rosorna.

Andra växter som kan behöva kupas är skäggbuske och syrenbuddleja.