Jämna ut eventuell vintertäckning och gödsla med 4–5 liter väl förmultnad kogödsel eller 1 liter hönsgödsel per kvadratmeter.

Gräv aldrig djupt kring rosornas stammar – rötterna kan skadas! Mylla ner gödseln ytligt med en klohacka. Håll jorden lucker kring rosorna hela sommaren eller yttäck med barkmull eller ogräsfri kompost. Storväxta återblommande buskrosor och kläng­rosor bör gödslas lite rikligare än rabattrosor.

Läs mer om rosor:

 

Rosfaktabanken

"Deadheading" för vackrare rosor

Mästare i rosförädling

Proffsens odlingstips för rosor

Vilka rosor får fina nypon?

Åkerfräken till rosorna