Vintertäck växter som har svårt att klara vintern på egen hand och kupa upp jord eller täckbark kring rosplantor och andra känsliga växter.

Löv är också bra att vintertäcka med. Räfsa gärna in löv under täta buskpartier. Särskilt rododendron och andra ständigt gröna växter mår bra av att få jorden kring rötterna lövtäckt varje höst. Täcket sjunker ihop under vintern och förmultnar och du behöver inte ta bort det på våren.

Vissa perenner som är känsliga för vinterfukt, som lewisia, ramonda, blå bergvallmo med flera, kan du täcka med en glas- eller plastskiva eller liknande så att de inte står för blött under vintern.

Det finns mycket mer tips att läsa i faktabanken om vintertäckning:

Vintertäckning, rosor

Vintertäckning, allmänt

Vinterskydd, perenner