Stort tack till Flyinge Plantshop, Rölunda Gård, LBC-Ängstorp, STARKA och Laholms kommun, för att ni gjorde TrädgårdsBataljen möjlig att genomföra.

Förstora Karina Brozinic