Hur och när beskära vinbär?

Jag har flera fina vinbärsbuskar, både röda och svarta. Hur och när ska man beskära vinbär?

Svar: Bästa tiden att beskära vinbärsbuskar är efter att de har tappat sina blad på hösten eller strax innan knoppsprickningen på våren. De skadas inte av beskärning vid andra tidpunkter, men årets bär kan utebli om de istället koncentrerar sig på att bilda nya grenar eller om du råkar ta bort årets fruktgrenar.

Beskära svarta vinbär

Svarta vinbär får mest bär på nya kraftiga grenar och svarta vinbär kan du beskära hårdare än röda vinbär. Ta bort äldre och risigare grenar på svarta vinbär varje år. Kapa då nere vid marken. Varje år gallras även grenar som ligger mot marken.

Beskära röda vinbär

Röda vinbär får i huvudsak bär på 2–5 år gamla grenar. Så där får du vara mer försiktig vilken gren du kapar. Ta bort en äldre gren vartannat år. Kapa nere vid marken. Gallra bort döda och skadade grenar, samt grenar som hänger/ligger ned mot marken. Gallra regelbundet varje år.

Ta sticklingar

Passa på att ta sticklingar från grenar som skurits bort. Det är enkelt att föröka och flera plantor. Ta bara en toppstickling på ca 15 cm. Spara ca två blad i toppen, och stick ner sticklingen i jord. Snart bildas rötter och du kan plantera om sticklingarna i större krukor.