Faktabank

AA Allmänt om listan Trädgårdsskötsel


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /var/www/html/wp-content/themes/seagal-editorial/template-single/t-single-faktabank.php on line 49

Uppdaterad 19 juli 2016 av Anna NV Uppsala

 • ”Trädgårdsskötsel” innehåller allt möjligt trädgårdsrelaterat som inte passar in växtlistorna. Exempel:

  Jord och kompost
  Växtnäring och gödsling
  Skötsel av olika växtgrupper
  Rabatter, stenpartier, våtbäddar
  Skadegörare och deras bekämpning

  Se även listan Bygg och Fixa.

 • Listan administreras av

  Anna NV Uppsala anna.lundborg(at)energimyndigheten.se

  Monica i Nässjö nyberg.monica(at)telia.com