Acer

Lönnsläktet

Vetenskapligt namn: Acer
Vetenskapligt namn: Acer
Svenskt namn Lönn

Allmänt:

Dubbla fröskal
Lönnfrön har två fröskal och det är det inre som även om det är böjbart är ogenomträngligt för fukt. Grobarheten ökar dramatiskt om man med en skalpell, rakblad el. dyl. skär en liten skåra i fröet så att detta fröskal skadas en aning.
Ove Jaktlund

Bild tagen av Kerstin i Uppsala, zon: 3-4

Uppdaterad 5 Dec 2007 av kerstin z 5-6