Faktabank

Agapanthus

Agapantussläktet

BILD 0/0

Färg: Blå
Vetenskapligt namn: Agapanthus

Förökning: frö
Uppdaterad: 2007-03-03 17:54:40

Mall för kommentar
Efter skörd: Bör sås med färska frö

Kan eller bör lagras.

Sådjup:
Ljusgroende, sås ytligt.

Mörkergroende, täcks.

Temperatur:
Varmgroende 20 grader C.

Gror efter kylperiod. +,- 5 grader C.

Groningstid:
Varmgroende, dygn efter sådd.

Kallgroende, tiden efter såjordens upptining.

Skolning:
Så fort plantorna är hanterbara.

Skolas först efter något år.

Erfarenheter.

Uppgiftslämnare. Ev. länk till min sida.:

Bild tagen av Helen K

Uppdaterad 19 juli 2016 av kerstin z 5-6