America

Hybrid, Nathan Rudolph (1960)

Zon: B
Färg: Röd
Höjd: 75-90 cm
Förökning: Delning
Blomtid: Juni
Blomform: Enkel

Bild 1: Fryle
Bild 2: Lotta N i Borås

Uppdaterad 5 Dec 2007 av påskalla zon 1