Faktabank

Aponogeton distachyos

Vattenax

BILD 0/0

Vetenskapligt namn: Aponogeton distachyos
Färg: Vit
Växtplats: djupvattenzon, planteras som näckros

Bild tagen av Bo-Arne, zon: Zon 3 – 4

Uppdaterad 19 juli 2016 av