Faktabank

Athyrium niponicum ”Pictum”

Regnbågsbräken

BILD 0/0

Vetenskapligt namn: Athyrium niponicum ”Pictum”
Jord: Fuktig
Färg: Bladväxt
Höjd: 60-70 cm
Förökning: sporer
Växtplats: runt dammen

Jord: fukthållande

Bild tagen av Lena Holmgren, zon 3

Uppdaterad 19 juli 2016 av