Bengale Rouge

Art och grupp: Chinensis
Zon: 2
Färg: Röd
Blomtid: Kontinuerligt
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zon: 2? USDA zon 7b-10b

Gaujard 1955, Frankrike

Foto: Ulf Eliasson (i Trädgårdsföreningen, Göteborg)

Uppdaterad 15 Okt 2007 av Kristina i Småland