Bladkaktus, odling

Bilder: Svante i Säve

Uppdaterad 5 Dec 2007 av Monica z 4, Nässjö