Bourbon Hit

Art och grupp: Polyantha
Färg: Orange
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Foto: Kjell från Blomsterglädjen, zon 1

Uppdaterad 15 Okt 2007 av Kristina i Småland