Faktabank

Dalarna, Borlänge

Ekoparken


Warning: DOMDocument::loadHTML(): htmlParseEntityRef: expecting ';' in Entity, line: 12 in /var/www/html/wp-content/themes/seagal-editorial/template-single/t-single-faktabank.php on line 49

BILD 0/0

Vetenskapligt namn: Dalarna, Borlänge
Färg: Plantskola med visningsträdgård
Höjd:
Härdighet till zon:
Läge: Dalarna
Jord: Borlänge

Hansgårdarna 50
781 91 Borlänge
Telefon: 0243-830 25 0243-23 42 48
Hemsida: http://www.tradgardaridalarna.se/?id=2&sida=21

Uppdaterad 19 juli 2016 av