Faktabank

Fallopia convolvulus

Åkerbinda

BILD 0/0

Läge: Sol
Förökning: Frö
Jord: De flesta

Livslängd: Ettårig

Bekämpning: Dra upp

Bild: Siv i UVäsby


Uppdaterad 19 juli 2016 av