Fallopia sachalinensis

Jätteslide

Läge: Sol till skugga
Höjd: 3 m
Förökning: Utlöpare
Jord: De flesta

Livslängd: Flerårig

Bekämpning: Svårbekämpad (se kommentarer)

Bild: Åsa i Torsfäboda

Uppdaterad 5 Dec 2007 av Karina er webbredaktör