Faktabank

Fallopia sachalinensis

Jätteslide

BILD 0/0

Läge: Sol till skugga
Höjd: 3 m
Förökning: Utlöpare
Jord: De flesta

Livslängd: Flerårig

Bekämpning: Svårbekämpad (se kommentarer)

Bild: Åsa i Torsfäboda

Uppdaterad 19 juli 2016 av