Faktabank

Fuktigt läge


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /seagal/public/wp-content/themes/seagal-editorial/template-single/t-single-faktabank.php on line 49

Uppdaterad 19 juli 2016 av Anna NV Uppsala

  • Fuktig placering
    Sumprosen, Rosa palustris (en vildros); vill gärna stå med fötterna i vatten. Andra rosor som tål fuktig jord (men kanske inte stående vatten); är Rosa arvensis-hybriderna Venusta Pendula, Ayrshire Splendens och Ruga, alla Rosa helenae-rosor och Rosa multiflora.