Gångar

Vi kryper ofta under våren, det känns därför bra om stigarna är torra redan efter tjällossningen. Först lägger vi ut en genomsläpplig plastväv, som vi förankrar under under avgränsningsmaterialet. Duken hindrar daggmaskarna från att blanda underliggande jord med beläggningen. Normalt har vi ett lager med 5-8 cm med makadam 2-4 mm. Vi slipper då också ogräs i gångarna.

Inlägg och bilder: Rupestris i Halmstad

Uppdaterad 5 Dec 2007 av Monica z 4, Nässjö