Faktabank

Hypertufa

BILD 0/0

Tufaberg??
Jag gjorde några klumpar av fusktufa förra våren. De har nu legat ute i alla väder sedan dess. Klumparna har klarat sig från frostsprickor. I vår skall vi etablera lämpliga växter i de små hålen på sidorna.

Recept på tufasmet?
Tillsätt minsta möjliga vattenmängd. Vi använder plastfiber som armering och färsk vitmossa för att efterlikna tufans naturliga bildning. Jag ställer mig frågande till om man bör använda vattenspärren vid tufagjutning. Gjuter man dammar är det däremot lämpligt.

Inlägg och bild: Rupestris i Halmstad

Uppdaterad 19 juli 2016 av