Faktabank

Kålfjäril, Pieris brassicae

Kålfjäril

BILD 0/0

Vetenskapligt namn: Kålfjäril, Pieris brassicae
Färg:
Höjd:
Härdighet till zon:
Läge: Fjärilar
Jord:
Förökning:
Uppdaterad: 2004-02-19 18:40:05

Kategori: Skadedjur
Åtgärd: Täckning med fiberduk,
: handplockning så långt det går

Uppdaterad 19 juli 2016 av Allt om Trädgård