Plantering special

När man inte gör som det står i boken...

Rosodling, latversion, i papperssäck.

En halv papperssäck ställs på marken. Börja fyll med lämplig jordblandning för rosor. Sätt i rosen på lagom djup, så att ympstället kan hamna ”rätt”, dvs en bit under påsens överkant. Fyll sen på jord upp till säckens överkant. Vattnas noga. Runt säcken fyller jag upp med bark, och så småningom även med upp- och nedvända bitar av bortgrävda grästorvor som får torka så att gräset dör. Jag har tre säck-rosor intill varandra, det är början till en liten roskulle, om systemet inkl övervintring, fungerar till belåtenhet. Rosen i denna säck är Maigold.

Bild och text: Anna NV Uppsala

Uppdaterad 5 Dec 2007 av Anna NV Uppsala