Annons
Senast inloggade Gunilla i Ekeby ölandsboel zon I Renate zon 4 margareta z2-3 Hulkmamman
Annons

Beskärning, rosor

Bild tagen av Kerstin i Uppsala, zon: 3-4

UPPDATERAD: 2013-01-21
AV: Anna NV Uppsala

KOMMENTARER

Ulla-Karin D / feb 06 2004
Beskära buskrosor?
Alla slags buskrosor kan beskäras. Ofta handlar det om ett årligt underhåll, du tar bort gamla/dåliga grenar, felväxande och klena grenar, för att gynna ny skottillväxt. En del buskrosor kan mycket väl beskäras som rabattrosor, gäller de som blommar på årsskotten. Om du vet namnen på dina rosor så kan du söka information om just dessa. Buskrosor, särskilt rugosorna, tål ofta en näst intill total nedskärning som ibland kan behövas på mycket risiga och kala buskar.

Bättre blomning + större blommor...
blir det nästan alltid vid en rejäl beskärning på våren. Detta gäller främst: polyantha, floribunda och olika slags storblommiga rosor.
Buskrosor klarar sig många gånger med en lindrigare beskärning, men även dessa bör hållas efter. För en del buskrosor är en beskärning viktig för både form och blomning.Gammal ved måste dessutom tas bort ända nere vid marken regelbundet, detta för att befrämja ny skottillväxt. Jag gallrar ur alla mina buskrosor med ca 2 - 3 års mellanrum.
Dag / apr 03 2004
Min Nuits de Young ser ut som en kvast!
Alle busker som blir for tette, skal tynnes litt ut. Gamle greiner og sprukne greiner fjernes så langt nede som mulig. Behold de friske, kraftige greinene.
Men hele busken skal jo også beskjæres med en tredel.Jeg ville forsøkt å "forme" busken litt, slik at den ikke bare blomstrer helt på toppen. De ytre greinene kanskje ned mot halvparten.
Hedwig / apr 14 2004
Klipp inte för tidigt!
Jag har ofta varit tidig med att klippa och tyckt att en del av de rosorna faktiskt farit illa om det varit för kallt väder sedan. Jag har fått klippa en gång till. De nya bladen och knopparna har torkat in och de klippta grenarna har svartnat en bit ner. Och de som jag inte har klippt har klarat sig bättre. De dör inte, men utvecklas sämre i kyligare klimat. Så numera klipper jag bara de riktigt härdiga före musöronstiden. Rabattrosorna behöver ju klippas i tid, men buskarna gör inte så mycket om de klipps senare eller inte alls. Så jag brukar passa in rabattrosorna och klättrarna till musörontiden och ta resten undan för undan när jag har tid.
Hepe / jan 21 2005
Istället för beskärning? Loiuse Odier
Jag valde att böja ner de längsta och spretigaste grenarna mot marken istället. Blev som ett stort blommande paraply.
Monica i Estuna / mar 30 2005
Beskärning av klätterrosor
Klängrosor behöver man ju inte klippa men om den har många sidogrenar så kan man ju korta in dom och om rosen börjar bli gammal och risig så kan man ju förslagsvis klippa ner bara ett få antal huvudgrenar så att man fortfarande har den klängande och göra det i etapper under ett par år. Då märks ju inte nerskärningen så mycket. Men i regel så brukar man inte klippa klängrosor alls. Endas putsa bort sådant som är dött.
Katarina i Väst / apr 19 2005
Beskära tidigt (före musörontiden);?
De kinkigare väntar jag dock med, vis av förra årets för tidiga och ivriga tag med sekatören. Ett par av rosorna var bara litet nerfrusna, men när jag klippte och det sedan blev frost dog de helt sonika :-(
Dan Isacson / jun 19 2006
Beskärning av rosor – några generella regler

1 Inledning – begrepp och principer

Två syften:
* Underhålls- eller föryngringsbeskärning (gallring);
* Formskapande beskärning (gestaltning);

Skilj mellan huvudbeskärning, som sker nu på våren, i björkens musörontid, och putsning sommartid, då gamla blomställningar klipps bort för att påskynda återblomning (blomman skärs då av under 1-2 fullt utvecklade blad närmast blomställningen);.

De grundläggande principerna har lagts fast av trädgårdsmästare utifrån hortikulturella erfarenheter och rön (växtvetenskap och trädgårdskonst); om hur rosor bryter vid beskärning.

All beskärning skall göras utifrån en individuell bedömning! Betrakta varje rosplanta som en individ som har sitt specifika utseende och kondition. Förutsättningarna är t ex olika för olika rosgrupper!

Det finns alltså råd och regler i handböcker och litteratur men det är DU själv som avgör - efter smak och läggning - hur Du vill forma Din ros!

Mitt resonemang kan bäst konkretiseras genom följande, tillspetsade påståenden:

- Klätterrosor kan formas till buskrosor med en kraftig beskärning
- Hårt beskurna buskrosor kan fås att likna rabattrosor
- Rabattrosor kan med rätt beskärning successivt byggas upp till ett annat (högre); utseende

Rosbeskärning kan alltså utvecklas till en konst. Men den största konsten är nog att komma igång med beskärningen – att våga kapa – de första åren. Särskilt gäller det nyplanterade (klätter);rosor som man ivrigt vill se blommande, konstfullt klängande - som på bilderna.
DET BESKÄRS I ALLMÄNHET FÖR LITE! - ”man är för snäll när man vill forma en ros både för sommaren och för stunden”.

För lätt beskärning kan ge problem: busken förlorar i form och vitalitet!

- blir spretig, ojämn eller för tät (och därmed sjukdomsbenägen);
- får veka eller för höga spjut
- blir naken nertill med kvastar upptill (typiskt t ex för Alchymist och Frühlingsduft);

För hård beskärning blir sällan fel. Plantan skjuter nya friska skott nerifrån.
Vid flyttning / omplantering av rosor – som helst skall göras på hösten, då rosen vilar – måste de
t ex skäras ner kraftigt.

Beskärningstekniken av rosor måste samordnas med sättet för uppbindning – det gäller särskilt för klätterrosor (se vidare nedan);.
Dan Isacson / jun 19 2006
2 Beskärningsteknik för olika typer av rosor och rosgrupper

1 Vildrosor – gallras; döda och skadade grenar klipps bort

2 Engångsblommande buskrosor – som gallica, damascena, alba och centifolia

Blomningen sker på korta sidoskott från årsgamla skott

- Bygg upp busken med grenar av olika ålder
- Idealet är en buske med både 1-åriga grenar och 2-3-4 åriga
- Korta in årsskotten med en tredjedel
- Korsande grenar tas bort så att formen blir vacker
- Kolla ev rotskott från okuleringsunderlag och skär bort dem

3 Återblommande buskrosor – beskäres som nr 2 – men dessutom klipps vissna blommor bort efter första blomfloret - under 1-2 fullt utvecklade blad (om Du föredrar nyponcharm skall Du inte klippa););. Det växer fram korta sidoskott ur bladvecken som får nya blommor (remontera betyder ”återvisa” - från franska);.
Vresrosor (rugosa); och moderna buskrosor kortas årligen och rugosor kan t ex beskäras till marknivå med ett intervall på 3-5 år.

4 Klätterrosor – blommar även på korta sidoskott från årsgamla skott

- Gallra 5-åriga grenar/spjut för att få nya basala skott!
- Formbeskär så att busken inte ser ut som ett skatbo!
- Skilj mellan ramblers (rankande); och climbers (styva, stela);; de icke åter-blommande som slår långa basala årsskott kan kortas in redan under sommaren.
Det ger brytning/sidoskott längre ner på grenen, som kan blomma nästa sommar
- Uppbindningen väsentlig för utseende och blomrikedom: horisontell uppbindning ger rikare blomning (jfr pegging down);
- Alternativ teknik för: pergola, tripod, lodräta störar á la Sangerhausen, murar, plank och väggspaljé

5 Rabattrosor – polyantha, floribunda, tehybrider m fl

- 5–7 kraftiga grenar lämnas kvar (kvalitetsros i plantskola skall ha tre grenar);
- Grenar kortas till 10-15 cm (3 –5 ögon per gren); med högst gren i mitten
- Gör snittet ovanför utåtriktat bladvecksöga (på lagom avstånd från ögat);
Hellan / aug 01 2006
beskärning av rosor

Den vanliga regeln är att beskärning görs på våren vid björklövens musöronstadium. Det gäller främst för rabattrosor. Dem beskär man hårt - till ca 10-20 cm ovan markytan. Buskrosor, både gammaldags och modernare kan beskäras något tidigare. På dem tar man bort gamla grenar (äldre än 3-4 år); ända nere vid marken och beroende på sort skär man ner övriga med en tredjedel. Snittet läggs strax över ett utåtpekande öga. På vildrosor tar man bara bort gamla risiga grenar.
Jag brukar frångå reglerna en del när jag beskär stora engångsblomande buskar strax efter blomningen. Buskarna brukar då skjuta nya skott som hinner förvedas innan det blir vinter. De skotten blommar sedan fint följande sommar. Det här vågar jag göra bara på buskar som är ordentligt härdiga som alba-rosor och pimpineller t.ex.
Hellan / jul 08 2007
Beskärning på sommaren
Jag klipper en del engångsblommare, som albarosorna, efter blomningen men inte mer än ca 50 cm vilket blir ung. en femtedel. Lägre buskar som gallicor klipper jag bara ca 15-20 cm. Centifoliorna som är veka i grenarna och ofta blir lite glesa klipper jag mer för att de ska få nya skott lägre ner. På remonterande buskar klipper jag bort blomklasarna + 15 cm. Mest klipper jag på våren. Då gallrar jag äldre grenar om det behövs och klipper ner yngre kraftiga grenar ovanför ett utåtriktat öga.
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons

Problemlösning September

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons

Snart byter vi plattform - verifiera din epostadress

I juni kommer Allt om Trädgård att byta teknisk plattform. Vi värnar om er säkerhet, och sparar era lösenord krypterat. Därför kan vi inte flytta över era konton med samma lösenord. Ni kommer så småningom att behöva återställa dem och det kommer att ske genom att vi skickar ut ett mail till er, när nya sajten är på plats. För att vi ska kunna utföra detta på ett smidigt sätt, behöver du ha din aktuella e-postadress registrerad.

Detta är e-postadressen som är kopplad till ditt konto. Vill du behålla e-postadressen, fyll i den nedan. Vill du byta till en annan adress, fyll i den du vill byta till nedan.

Var god vänta...

Din e-postadress har uppdaterats!

E-postadresserna du angav är ogiltiga. Var god försök igen.

E-postadresserna du angav är inte identiska. Var god försök igen.