Klippa häckar

JAS en förkortning av juli, augusti och september, är en bra tid för att underhålla sina häckar och formklippta buskar.

De flesta lövhäckar tål att beskäras både tidigt på våren och på hösten. Med två undantag – bok och avenbok, den senare populärast av alla häckväxter just nu. För båda gäller enbart JAS-beskärning. Bok och avenbok ska man låta växa till önskad höjd innan man beskär topparna.

På sensommaren kan många formklippta lövhäckar behöva putsas ännu en gång om man klippt dem på våren. Särskilt om tillväxten varit god och man är noga med formen.

Häckar av barrväxter som tuja, idegran och gran klipper man på hösten när tillväxten har stannat av. Barrväxter ska man beskära antingen före eller efter vegetationsperioden, alltså medan de vilar. Här är det viktigt att klippa ofta eftersom det bara är årsskotten som man får klippa. Tar man bort mer blir det kala bruna partier i den gröna häcken eftersom det inte kommer skott från äldre grenar.

Läs mer om beskärning här:

 

JAS – beskärning

Beskära barrväxter

Beskära vinranka

Beskära bärbuskar

Sommarbeskärning av rosor