Lena Israelsson gör kompostte

Använd kompost på nytt sätt – brygg kompostte! Det blir en bra näringslösning för växterna. Allt om Trädgårds Lena Israelsson visar hur man gör!